Akce

Další akce

Hledat

Portál Kudy z nudy

certifikáty

Menu

Napište nám

7 + 1

Turistika, akce a volný čas

 

 

Provádění vidimací a legalizací

Informační centrum města Kyjova na ulici Svatoborská provádí od 1. 11. 2007 žadatelům ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) dle ustanovení zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí na žádost. Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Vidimace je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 30 Kč za každou i započatou stránku (část I položka 4 sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Legalizace je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka (část I položka 5 sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Tyto úřední úkony provádí Informační centrum města Kyjova mimo pracovní dobu Městského úřadu Kyjov a ve dnech pracovního klidu.

Provozní doba informačního centra:

X.-V. mimosezónní provoz
PO-PÁ 09:00 – 17:00
SO 09:00 – 11:30
VI.-IX. sezónní provoz
PO-SO 09:00 – 18:00
NE a státní sv. 13:00 – 17:00
 

Pracovní doba MěÚ Kyjov:

PO 07:30 – 11:45, 12:30 – 17:00  
ÚT 07:30 – 11:45, 12:30 – 15:00  
ST 07:30 – 11:45, 12:30 – 17:00  
ČT 07:30 – 11:45, 12:30 – 15:00 neúřední den
07:30 – 11:45, 12:30 – 14:30